Make your own free website on Tripod.com
Home | Pengenalan | Latar Belakang PDK-OKU | Latar Belakang Projek | Celik ICT | Perbelanjaan | Sehari Bersama OKU | Lawatan ke rumah OKU | Galeri | Hubungi Kami | Forum | Site Map | Kertas Kerja dan Cadangan

Celik ICT bersama OKU

Celik ICT

Definisi OKU


Seseorang yang tidak berupaya menentukan sendiri bagi memperolehi sepenuhnya atau sebahagian daripada keperluan biasa seorang individu dan/ atau tidak dapat hidup bermasyarakat sepenuhnya disebabkan kekurangan sama ada dari segi fizikal atau mental dan sama ada ia berlaku semenjak lahir atau kemudian dari itu.

Aktiviti Projek

Kami akan memberi sedikit penerangan mengenai perkakasan komputer dan kegunaannya kepada penghuni Pusat Pemulihan OKU tersebut. Kami akan membina sebuah sudut ICT di situ sebagai sumber rujukan dengan bantuan penghuni pusat tersebut. Ini dapat meningkatkan penglibatan warga OKU dalam aktiviti masyarakat setempat.

badgegerak.gif

SMK Dato'Abdul Rahman Yaakub - KAMI MEMBINA PEMIMPIN MASA HADAPAN